سیاورشن
چهارشنبه 7 مرداد 1388
فلکی نو

گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان                     برداشتمی من این فلک را ز میان

وز نو فلکی دگر چنان ساختمی                       کازاده به کام دل رسیدی آسان


                                                                                                     خیام


عناوین آخرین یادداشت‌ها
[تماس با من]

بازدیدکنندگان : 1363836