سیاورشن
شنبه 6 تیر 1388
میراث رفته را از دست ندهید

  زمان چندانی تا پایان این نمایشگاه نمانده است. میراث رفته تنها یک مجموعه عکس نیست. ثبت تصاویری از میراث رفته است. مجموعه‌ایی از رنگ‌ها و آدم‌ها و بناهایی که دیگر کمتر نشانی از آنها می‌بینیم. اگر در بندرعباس اقامت دارید این فرصت را از دست ندهید. فقط شنبه و یکشنبه برای دیدن زمان باقی است.

نمایشگاه عکس منصور نعیمی  "میراث رفته"

گالری کورش گرمساری: بندرعباس، چهارراه آیت‌الله غفاری، فرهنگ‌سرای طوبی


عناوین آخرین یادداشت‌ها
[تماس با من]

بازدیدکنندگان : 1364395